Landskrona


            Landskrona je asi tridsaťtisícové mesto na pobreží Øresundu. Prvé písomné zmienky o  sídle pochádzajú zo začiatku 15. storočia, je však pravdepodobné, že prirodzenú zátoku v strategickej úžine ľudia ako prístav využívali oveľa skôr. Z historických dokumentov vyplýva, že v roku 1410 tu existoval karmelitánsky kláštor a v roku 1412 získali výsadné obchodné právo na využívanie tunajšieho prístavu anglickí obchodníci. Kráľovské privilégiá udelil Landskrone v roku 1413 Erik Pomoranský, keď sa po smrti Margarety I. ujal vlády Kalmarskej únie. Mesto i prístav sa počas jeho panovania stali významnou konkurenciou dánskym prístavom pod kontrolou Hanzy a Landskrona, povestná protihanzovou politikou, bola v roku 1428 vypálená. 


Nyhavn v Landskrone...

...nárožná budova s vežičkou je sídlom renomovanej auditoskej spoločnosti Mazars SET...

...objekt novej vodárenskej veže 

            Dominantou mesta je mohutná  pevnosť - Citadellet, ktorú v rokoch 1549-1559 nechal postaviť dánsky kráľ Christian III. Citadellet bol budovaný ako štandardná fortifikácia so samostatne opevnenou hlavnou  časťou obklopenou vodnou priekopou a mohutným valom. Voči iným častiam vlastného obranného systému bol  chránený druhým radom vodných priekop a posledný rad priekop, ktoré pevnosť chránili od mesta, oddeľovalo palebné predpolie - esplanáda. Citadellet je situovaný na nábreží, v centre sa nachádza zámok s nádvorím a celý fortifikačný systém má tvar nepravidelného štvoruholníka s mohutnými nárožnými vežami.

 
Situačný nákres Citadelletu v Landskrone...

  ...a letecký pohľad

 
Medzi vodnými priekopami vedie cesta okolo pevnosti. Pohľad na západnú 
a nízku južnú vežu a časť mosta ponad prvú vodnú priekopu. 
Palác z vonkajšej strany nemal okná.

 
Jediný vchod na hlavné nádvorie, južná a východná veža 
a bočné priečelie paláca zdobené renesančným štítom

Napriek tomu, že priemer všetkých veží je takmer rovnaký, východná pôsobí
ako najmohutnejšia...

 ...severná zas najnenápadnejšia...
...západná je prilepená k bočnému priečeliu paláca...

 ...a západná veža pevnosti od mostíka ponad druhú vodnú priekopu vedúcu na nábrežie.

            Po uzavretí roskildského mieru v roku 1658 pripadla Skåne švédskej korune a Citadellet  v rokoch 1667-1675 prešiel modernizáciou, aby spĺňal kritériá modernej pohraničnej pevnosti. Dobudovaný bol vonkajší pobrežný obranný val s mohutnými baštami a druhá vodná priekopa. V roku 1700 bolo pristavené hlavné krídlo kasární a zbrojnica.

Pohľad na východné priečelie paláca z nádvoria...

...a schody do severnej veže

            V roku 1746 kráľ Adolf začal budovať oproti Citadelletu  obranný ostrov Gråen s pevnosťou, fortifikácia však nebola nikdy dokončená. Zachovala sa len prašná veža zo začiatku 19. storočia a bizarný tvar umelého ostrova, ktorý je obľúbeným hniezdiskom vtákov. Vyhlásený bol prírodnou rezerváciou.

Nákres Citadelletu a ostrova Gråen

 
Jedinými obyvateľmi Gråenu sú vtáci, ktorí tu žijú trvale, ale niektoré druhy ho využívajú
ako zastávku počas jarnej i jesennej migrácie

            Obranná funkcia Citadelletu postupne strácala význam, od začiatku 18. storočia v ňom bolo umiestnené väzenie. Tresty si tu odpykávali prevažne doživotní väzni, ktorí vykonávali stavebné práce na ďalších objektoch. Dobudovaná bola hlavná väzenská budova a na väzenské cely bolo prestavané i východné krídlo rondelu. Od začiatku 20. storočia do roku 1940 bol Citadellet väznicou výhradne pre ženy. 

Východná veža s priľahlými objektami z nádvoria
 
            V roku  1940 prešiel Citadellet do vlastníctva armády a počas  II. svetovej vojny slúžil ako azylové centrum pre utečencov z okupovanej časti Európy. V súčasnosti celý areál využíva mesto na rôzne účely.  Je jednou z najzachovalejších pevností vo Švédsku, azda hlavnou atrakciou mesta a národnou pamiatkou. 

Obrannú funkciu pevnosti pripomínajú delá namierené do Øresundu


            Centrum mesta je príjemné a v zmysle severských dimenzií i zaujímavé. Pozoruhodná budova radnice na námestí Rådhustorget  pochádza z roku 1884 a ani ostatné budovy v centre nie sú staršie ako 120 rokov. Solídna architektonická úroveň, ktorú dosahujú, vyplýva hlavne z ich funkčného charakteru - sú to prevažne bankové domy a firemné kancelárie.  

Budova radnice z roku 1884 na námestí Rådhustorget

Stará vodárenská veža...

 ...je jednou z najkrajších technických stavieb vo Švédsku

           Azda jedinou pozoruhodnou sakrálnou pamiatkou Landskrony je kostol Sofia Albertina (meno dostal podľa sestry kráľa Gustafa III.), ktorý v roku 1754 navrhol staviteľ Carl Hårleman. Kostol mal nahradiť chrám sv. Jána Krstiteľa z 15. storočia, druhého najvýznamnejšieho kostola po lundskej katedrále, ktorý na príkaz veliteľa pevnosti v roku 1747 nechali zbúrať kvôli stavebným prácam na Gråene. 

Veduta stredovekého mesta s chrámom sv. Jána Krstiteľa z 15. storočia, 
druhého najvýznamnejšieho kostola po lundskej katedrále,
ktorý v roku 1747 nechali zbúrať kvôli stavebným prácam na Gråene
Kostol Sofia Albertina, ktorý v roku 1754 navrhol staviteľ Carl Hårleman

Kostol je postavený na pôdoryse gréckeho kríža s mohutným polkruhovým presbytériom
 
Klasicistické dvojvežové hlavné priečelie...

            Kostol na pôdoryse gréckeho kríža s mohutným polkruhovým presbytériom má jednoduché klasicistické dvojvežové priečelie bez okien. Interiér v roku 1980 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a vynovený bol v kombinácii bielej a zlatej farby. Mozaikou zdobená valená klenba ostro kontrastuje s málo zdobenými stenami i lavicami. Oltárny obraz Carla Blocha zobrazuje zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Jednoduchá kazateľnica z roku 1800 je zdobená štukovým baldachýnom. Lustre pochádzajú zo starého kostola Jána Krstiteľa. Najstarším kusom mobiliára je kamenná krstiteľnica z roku 1100. 

...okrem malého svetlíka nad portálom nemá žiadne okná.

Interiér kostola prešiel v roku 1980 rozsiahlou rekonštrukciou a vynovený bol
v kombinácii bielej a zlatej farby...

...apsida s oltárom pôsobí pomerne stroho...

...o to viac sa vyníma oltárny obraz Carla Blocha s epifániou Ježiša Krista.

Najvýraznejšou a netradičnou výzdobou kazateľnice je vyrezávaný biely baldachýn
pod zvukovou strieškou

Najstarším kusom mobiliára je kamenná krstiteľnica z roku 1100, ktorá pochádza 
z chrámu Jána Krstiteľa. Po asanácii chrámu sa stratila, nájdená bola v záhrade domu
v Landskrone, kde slúžila ako fontánka

Okná apsidy zdobia cenné vitráže zobrazujúce biblické výjavy

            Priemysel Landskrony ako starého prístavného mesta bol  vždy úzko spojený s lodiarstvom a od roku 1920 tu  pracovala jedna z najväčších švédskych lodeníc, v ktorej bola zamestnaná viac ako polovica obyvateľstva mesta i širokého okolia. Celé lodiarske odvetvie  začiatkom 80- tych rokov zasiahla kríza a od roku 1982 sa lodenice preorientovali na opravárenskú činnosť a prestavbu lodí. 

Nákladný prístav v Landskrone
 
           Neďaleko pobrežia leží v Øresunde medzi Dánskom a Švédskom ostrov Ven. Ostrov až do uzavretia roskildského mieru  v roku 1658 patril dánskej korune. V 80.-tych rokoch 16.storočia tu Frederik II. nechal postaviť pre Tychona Brahe podzemné observatórium Stjärneborg a hrad Uranienborg. Na najvyššom bode ostrova sa vyníma St. Ibb Kyrka - kostol z 13. storočia (Ibb je pravdepodobne skratkou apoštola Jakuba), oltárny obraz od Tobiasa Gemberlina je darom Tychona Brahe. Ven sa nachádza uprostred úžiny a prístupný je  trajektom z Landskrony alebo rybárskou loďou z Råå pri Helsingborgu.

 
Poloha Venu v Øresunde

Historická mapa ostrova

Letecký pohľad na Ven

Tycho Brahe sa narodil v roku 1546 na zámku Knutstorps v Skåne, v rodine
významného dánskeho šľachtica. Študoval rétoriku na kodanskej univerzite,
  zatmenie Slnka v roku 1560 ho ovplyvnilo natoľko, že sa začal venovať astronómii.

Historická kresba observatória Stjärneborg
 
Stjärneborg -podzemné observatórium, ktoré v 80.-tych rokoch 16.storočia 
 nechal postaviť  Frederik II. pre Tychona Brahe ...
 
...nadzemnú časť tvoria len pozorovacie kupoly

 Expozícia múzea Tychona Brahe na Vene

  Útesy na západnom pobreží ostrova

St. Ibb Kyrka- kostol z 13. storočia, sa nachádza na najvyššom mieste ostrova

St. Ibb Kyrka  (Ibb je skratkou mena apoštola Jakuba)

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Prírodné zaujímavosti Dánska

Z histórie Islandu....

Vianoce v Dánsku