Christian IX. - svokor Európy

 
Rodina Christiana IX. a  Luise Hessen - Kassel, ako ju v roku 1882 
zobrazil vo Fredensborgu maliar Lauritz Tuxen. Obraz sa nachádza v Rytierskych sálach 
kráľovského paláca Christiansborg
 
          Dánska monarchia  sa v roku 1839, takmer po 500 rokoch panovania dynastie Oldenburgovcov, prvý raz ocitla v situácii, kedy panovník Frederik VI. nezanechal mužského potomka. Z ôsmich manželských detí (bol otcom i celého radu detí nemanželských) sa dospelého veku dožili len dve dcéry, i tieto však boli bezdetné. Na trón nastúpil Fredrikov bratanec Christian VIII. Kríza bola zažehnaná, ale len na pár rokov, lebo po Christianovi VIII. sa vlády ujal jeho syn Frederik VII., ktorý bol bezdetný aj napriek tomu, že sa oženil trikrát.

 
Frederik VII. - posledný panovník z dynastie Oldenburgovcov na dánskom tróne
 
          Pravdepodobne i samotnému Frederikovi  bolo po poslednom morganatickom sobáši s baletkou Luisou Christinou Rasmussen (po svadbe grófkou von Danner) jasné, že potomok mu nie je súdený, preto otázku následníctva vyriešil už počas svojho života. Podľa zásad agnatickej primogenitúry (de facto ide o vylúčenie žien z následníctva, pokiaľ má rod mužských členov) ustanovil svojim následníkom Christiana, vojvodu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
          
Christian, vojvoda Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg

          Christianovo následníctvo vyplynulo po dvoch líniách : vetva Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, z ktorej pochádzal, bola vedľajšou vetvou vládnucej oldenburskej dynastie, na strane druhej bol od roku 1842 ženatý s Luisou Hessen - Kassel, dcérou Luisy Charlotty Dánskej, mladšej sestry Christiana VIII., čiže s kráľovou neterou.

Luisa Hessen - Kassel

          Luisa Charlotte  Dánska bola síce najbližšou predentkou dánskeho trónu, ale bola ženou, čiže podľa salického práva z následníctva vylúčená. Mohla však svoje právo preniesť na svojich potomkov, a tak sa 18. júna 1851, v prítomnosti svojho brata Frederika Ferdinanda a ministrov zahraničia a spravodlivosti, slávnostne vzdala všetkých svojich nárokov v prospech dcéry  Luisy. Luisa sa ich vzápätí vzdala v prospech svojho manžela Christiana, vojvodu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, ktorý 15. novembra 1863, po smrti Frederika VII., nastúpil na trón ako Christian IX. Začala sa tak písať história novej panovníckej dynastie Glücksburgovcov, ku ktorej patrí i súčasná kráľovná Margrethe II.
         
 Luisa Charlotte Dánska - sestra Christiana VIII. a matka Luisy Hessen - Kassel.
Po smrti Frederika VII. bola jedinou dedičkou dánskeho trónu,
ale ako žena, v duchu salického práva, bez oprávnenia vládnuť.
Bola prababičkou britského kráľa Georga V. a ruského cára Nikolaja II.

          Christian IX. sa narodil v roku 1818 na zámku Gottorf v Šlezvicku (Schleswig). Jeho rodina bola vedľajšou vetvou dynastie vládnucich dánskych kráľov - Oldenburgovcov, matka bola vnučkou Frederika V. Dostal dobrú výchovu i vzdelanie, vyštudoval na vojenskej akadémii v Kodani. I keď nebol v priamej následníckej línii, nedá sa povedať, že nemal mocenské ambície, keďže sa uchádzal o ruku britskej kráľovnej Victorie. Po nevydarených sobášnych jednaniach uzavrel v roku 1842 manželstvo s Luisou Hessen - Kassel, neterou dánskeho kráľa Christiana VIII., z čoho mu neskôr vyplynulo následníctvo na dánsky trón.

Kráľ Christian IX. a kráľovná Luisa Hessen - Kassel

 Veduta zámku Gottorf z roku 1864. 
Zámok sa nachádza pri meste Schleswig v severnom Nemecku

Podoba zámku v súčasnosti. 
Celkový vzhľad zámku sa nezmenil, pri rekonštrukcii boli 
zachované pieskovcové ostenia i nadokenné štíty
V Gottorfe sa v roku 1863 narodil dánsky kráľ Christian IX. 
- zakladateľ glücksburskej dynastie na dánskom tróne

 Pohľad na vnútorné nádvorie. Neviem sa ubrániť myšlienke,
či aj posledná fasáda dostane po rekonštrukcii podobu, akú má celý zámok.
Ak áno, bude to nenahraditeľná škoda. Opravené nemusí vždy znamenať lepšie...

...ešte zámok v Glücksburgu, ktorý bol sídlom vojvodov 
Schleswig-Holstein- Sonderburg-Glücksburg,
od ktorého sa odvodzuje pomenovanie súčasnej dynastie dánskych panovníkov

...a Žltý palác v Kodani na Amaliegade, v ktorom sa narodili
piati potomkovia Christiana IX. okrem Valdemara,
ktorý prišiel na svet na zámku Bernstorff v kodanskej štvrti Gentofte   
 

Šesť potomkov Christiana IX. a Luisy Hessen - Kassel
Zľava: Georg I. Grécky, ruská cárovná Mária Fjodorovna, britská kráľovná Alexandra
dánsky kráľ Frederik VIII., Thyra Dánska a Valdemar Dánsky  
 
          Christian IX. a Luise mali spolu šesť potomkov :


 Frederik VIII.

 Frederik VIII. 
(vládol v rokoch 1906-12)

...a manželka Louise Josephine Eugenie Švédska

          Najstarší  syn po  Christianovej smrti vládol iba krátko v rokoch 1906-12 ako Frederik VIII. Bol však otcom populárneho a Dánmi mimoriadne obľúbeného panovníka Christiana X., ktorý v  Dánsku panoval počas oboch svetových vojen a mladší syn Carl sa stal prvým panovníkom nezávislého Nórska.


 Christian X. (vládol v rokoch 1912-47)

           Christian sa ujal vlády v hektickom období. Na pomyselný piedestál prirodzenej autority ho predurčoval výzor prísneho autoritatívneho dôstojníka, podoba so starým otcom Christianom  IX., ale posúvali ho tam hlavne jeho pozoruhodné postoje v rozhodujúcich historických okamžikoch.


 V apríli 1898 sa v Cannes Christian oženil  vojvodkyňou  Alexandrine 
Mecklenburg-Schwerin

          Keď dva roky po jeho nástupe na trón začala I. svetová vojna, kráľ s vládou vyvinuli maximálne úsilie, aby Dánsko  zachovalo politiku neutrality, čo sa im vo veľkej miere i podarilo. V roku 1915 bola v Dánsku prijatá nová ústava, ktorá zaručovala i volebné právo pre ženy. Dánom sa však na dlhú dobu vryl do pamäti obraz Christiana X. na bielom koni, keď 10. júla 1920 triumfálne prekročil hranicu a vstúpil na znovunadobudnuté  územie severného Šlezvicka,  ktoré  sa k Dánsku pripojilo po plebiscite o budúcom osude krajiny, ktorý sa konal  po porážke Nemecka. Obyvatelia severného Šlezvicka hlasovali za pripojenie k Dánsku, takže keď sa o šesť rokov neskôr k moci dostali socialisti,  prvý bod svojho programu, ktorým bolo zrušenie monarchie, okamžite vyškrtli.

 ...takmer ako rozprávkový hrdina na bielom koni

          Medzi Islandom a Dánskom bola v roku 1918 podpísaná zmluva o personálnej únii, ktorá spočívala práve v osobe panovníka Keď islandský Alþing po plebiscite s 98 percentným mandátom od obyvateľstva 17. júna 1944 v Þingvellire vyhlásil republiku, Christian ešte v ten deň zaslal telegram, v ktorom síce vyjadril poľutovanie nad skutočnosťou, ale zároveň islandský ľud podporil na ceste štátnej suverenity a samostatnosti, čo bolo najlepším vkladom do budúcej spolupráce. Christian X. bol  jediným spomedzi dánskych panovníkov, ktorý bol i regulárnym kráľom islandským.

 
 Počas nemeckej okupácie sa každé ráno prechádzal Kodaňou na koni.
Táto snímka bola urobená v deň kráľovych narodenín v roku 1940, 
kráľ sa pohyboval bez doprovodu kráľovskej gardy, za čo ho ľudia bezmedzne milovali.
 O Christianovi dokonca kolovala povesť, že sa označoval žltou hviezdou 
- ako prejav solidarity so Židmi. Nie je to pravda, keďže v Dánsku sa hviezdou
neoznačovali ani Židia.
                    V roku 1939 Dánsko bez váhania súhlasilo s podpísaním paktu o neútočení, čo pravdaže Hitlerovi nezabránilo pripravovať operáciu Weserübung s cieľom zmocniť sa dánskych a nórskych námorných základní. V okamžiku, keď operácia začala, kráľ vedomý si nerovnosti síl, rozhodol nevyhlásiť obecnú mobilizáciu. Kráľovská garda síce pár krát vystrelila, ale v okamžiku, keď nad Kodaňou začali krúžiť nemecké bombardéry, rozhodol sa prijať okupáciu "s výhradami“ - dánske záležitosti mali zostať v rukách Dánov. V duchu Christianovej  filozofie sa niesla i štatistika pri kapitulácii  - na strane dánskej armády bolo napočítaných 13 mŕtvych proti 20 zabitým Nemcom. 
 Christian X. s kráľovnou Alexandrine a synom, korunným princom Frederikom...
 
           V apríli 1898 sa Christian v Cannes  oženil  vojvodkyňou  Alexandrine Mecklenburg-Schwerin, dcérou veľkovojvodu Friedricha Franza III.  Mecklenburg-Schwerin a veľkovojvodkyne  Anastasie Mikhailovny. Mali dvoch synov, korunného princa Frederika (Frederik IX. - otec Margrethe II.) a princa Knuda.

a o pár rokov neskôr s Frederikovou dcérou - budúcou kráľovnou Margrethe II.

          Mladší syn Frederika VIII. princ Carl sa stal prvým panovníkom nezávislého Nórska ako Haakon VII. Svoj život zasvätil námorníctvu - ako druhorodený  syn nepredpokladal, že by mal zasadnúť na kráľovský trón, a bol i vynikajúcim športovcom.  V roku 1905, keď Nórsko vyhlásilo samostatnosť na Švédsku, stal sa vážnym kandidátom na nórsky trón. Nechcel však nastúpiť ako nechcený kráľ, preto požiadal nórsky ľud o prejav dôvery plebiscitom. Nóri osemdesiatimi percentami rozhodli o jeho ďalšom i o osude svojej krajiny. Carl sa stal prvým kráľom nezávislého Nórska od roku 1380 ako Haakon VII.

Dánsky princ Carl sa stal prvým kráľom nezávislého Nórska od roku 1380 ako Haakon VII.
 
Maud Charlotte Mary Victoria - princezná z Walesu
       
          Carl  si v roku 1896 vzal princeznú Maud z Walesu, dcéru anglického kráľa Eduarda VII. a Alexandry Dánskej (sesternicu z otcovej strany)Z manželstva sa narodil princ Alexander Dánsky. 

Carl - ešte ako dánsky princ,  nastúpil 23. novembra 1905 s Maud a synom
na dánsku kráľovskú loď Dannebrog,
v nórskej pevnosti Oscarsborg prestúpil na vojnovú loď Heimdal
a 25. novembra pristál v Kristianii, ako sa vtedy Oslo volalo

          Korunovácia nového kráľa prebehla 22. júna 1906 v katedrále Nidaros v Trondheime. V snahe priblížiť sa nórskemu národu prijal meno Haakon a ako dvojročného premenoval aj svojho syna Alexandra, ktorý dostal nórske meno Olaf (Olaf V.).  Rýchlo sa naučil  nórsky, i keď hovoril s výrazným akcentom. Mimo panovníckych povinnosti bol i vášnivým športovcom, čo dokázal víťazstvom  v skokoch na lyžiach.  

Kráľ Haakon VII. a kráľovna Maud pri korunovácii  22. júna 1906.

 
Nórska kráľovská rodina 

           Počas I. svetovej vojny vyhlásilo Nórsko neutralitu. Urobilo tak aj pred  II. svetovou vojnou, napriek tomu bolo napadnuté a  do čela štátu bol dosadený protektor Josef Terboven. Kráľ odmietol kapitulovať a z londýnskeho exilu riadil protinemecký odboj. Pri návrate v júni  1945 mu národ pripravil triumfálne privítanie.  Zomrel v roku 1957 a  spolu s kráľovnou Maud je pochovaný v pevnosti Akershus.

Alexandra

          Alexandra Dánska bola považovaná za najkrajšiu z troch dcér Christiana IX.  Napriek tomu, že jej otec bol budúci následník dánskeho trónu, nebola vychovávaná v prehnanom blahobyte. O izbu sa delila so sestrou Dagmar, s ktorou ju spájalo mimoriadne puto. 

Alexandra Dánska bola považovaná za najkrajšiu z troch dcér Christiana IX. 

          Pri výbere nevesty pre britského následníka Edwarda sa  do užšieho výberu dostala len z nedostatku iných kandidátok. Zoznámila ich Edwardova sestra Victoria von Sachsen-Coburg und Gotha - manželka nemeckého cisára Friedricha III. Kráľovná Viktória výberom nebola nadšená, keďže Dánsko bolo s Pruskom vo vojnovom stave. Manželstvo uzavreli v roku 1863. Edward bol prvým panovníkom dynastie Sachsen-Coburg-Gotha, ktorú neskôr jeho syn premenoval na Windsor.

Edward VII. - vládol krátko v rokoch 1901-10 a bol prvým panovníkom dynastie
 Sachsen-Coburg-Gotha, ktorú jeho syn Georg premenoval na Windsor.
Bol milovníkom a umenia a herečiek, známe boli jeho avantúry
s herečkami Lillie Langtry a Daisy Greville či s lady Jenny Jerome,
matkou britského premiéra Winstona Churchilla
 
          Alexandra cítila veľký odpor k Prusku, ako dôsledok vojny z roku 1864, po ktorej Dánsko prišlo o Šlezvicko-Hojštajnsko. Považovala ju za bezprávie na malom chudobnom Dánsku  a nenávisťou nakazila i Edwarda. Spolu so sestrou Dagmar - ruskou cárovnou Máriou Fjodorovnou sa, k neľúbosti kráľovnej Viktórie, snažili založiť širokú britsko - ruskú protinemeckú koalíciu.

 Alexandra - princezná z Walesu 
 - jej manželstvo s Edwardom nebolo šťastné, mal množstvo milostných avantúr, 
medzi iným i s Jennie Jerome - matkou Winstona Churchilla.
Známa bola svojou fyzickou aktivitou, bola vášnivá športovkyňa a nadšená fotografka.
Alexandra bola prababičkou britskej kráľovnej Alžbety II.

          Ako kráľovská manželka a po Edwardovej smrti v roku 1910 ako kráľovná matka bola veľmi obľúbená. Pracovala v charitatívnych organizáciách a žila obyčajným občianskym životom. Umrela v roku 1925 v kráľovskej rezidencii Sandringham House.

 Georg V. - Edwardov následník
Bol druhorodeným synom, následníkom sa stal po predčasnej smrti 
svojho škandálmi opradeného brata Edwarda. 
Počas I. svetovej vojny s zriekol nemeckých titulov
a rodové meno Sachsen-Coburg und Gotha zmenil na Windsor 
Obdobie  jeho panovania bolo poznamenané rastom socializmu, komunizmu, fašizmu
 írskeho republikanizmu a prvého britského labouristického predsedu vlády.
Počas jeho panovania vznikol Írsky slobodný štát - predchodca Írskej republiky

Kráľovskí bratanci - ruský cár Nikolaj II. a britský kráľ Georg V.

 Portrét troch Alexandrinych dcér : zľava 
Louise -kráľovská princezná (titul patril najstaršej dcére), vojvodkyňa z Fife, markíza Macduff
Maud - manželka nórskeho kráľa Haakona VII. (ak pozorne sledujete vzťahy, tak bratanca)
Victoria - ostala slobodná - pravdepodobne pod tlakom matky
 a do konca života jej robila spoločníčku. Mala veľmi blízky vzťah s bratom Georgom,
ktorý umrel mesiac po nej. 

Vilhelm 

          V roku 1862, rok pred intronizáciou Christiana IX., bol ako Georg I. na grécky trón dosadený jeho  syn Vilhelm Dánsky. Stalo sa tak po dohode európskych mocností Británie, Francúzska a Ruska a od neskúseného 18 ročného mladíka, ktorý nebol pripravovaný na vládnutie, sa očakávala konsolidácia pomerov v krajine po vojenskom puči, ktorým bol zosadený kráľ Oto I. a krátkej občianskej vojne. 

 Georg I. (vládol 1862-1913) 
- portrét od známeho gréckeho maliara Georgisa Iakovidisa

 Oľga Grécka (veľkokňažná Romanova) - manželka Georga I.

Kráľovská rodina. Georg I. bol liberálnym panovníkom, 
ale nik z jeho rodiny nesmel opustiť Atény bez jeho vedomia
Mal osem potomkov - najstarší bol Konstantinos I.
          Georg I. sa stal prvým panovníkom novej gréckej dynastie. Pre jeho, v histórii Grécka najdlhšie vládnutie trvajúce 50 rokov, bol charakteristický územný rozmach a zvýšenie medzinárodnej prestíže krajiny. Významne sa podieľal na oživení olympijskej myšlienky a počas jeho vlády sa v Aténach v roku 1896 uskutočnili prvé novodobé olympijské hry. Georg I. bol pomerne obľúbeným panovníkom, i keď v roku 1913 zahynul guľkou anarchistu po atentáte v Thesaloniki.

          S manželkou Oľgou Romanovou, neterou ruského cára Alexandra II., mal 8 potomkov. Najstarší syn vládol v Grécku ako Konstantinos  I. a bol otcom šiestich detí, z ktorých sa na gréckom  tróne postupne vystriedali traja synovia a dve dcéry boli vydaté za monarchov, i keď bez trónu.  


Konstantinos I.
Jeho manželkou bola Sofia Pruská - dcéra cisára Wilhelma II.
Vládol v rokoch 1913-17 a 1920-22

Alexandros I. - Konstantinosov druhorodený syn.
Na trón bol dosadený ako prvý, v čase tzv. Národného rozkolu
 medzi  Konstantinosom I. a premiérom Eleftheriosom Venizelosom.
Bez reálnej politickej moci, vzoprel sa len v prípade morganatického sobáša 
s Aspasiou Manos, vládol v rokoch 1917-20. Po Venizelosovej volebnej porážke 
a Alexandrosovej tragickej smrti nastúpil na trón opäť Konstantinos I.

Georg II. - Konstantinosov najstarší syn stál na čele štátu až po Alexandrosovi.
Prvý raz v rokoch od roku 1922 do roku 1924, kedy parlament prehlásil Grécko republikou,
druhý raz necelý rok od plebiscitu za obnovenie monarchie v roku 1935 do štátneho prevratu
a tretí raz od promonarchistického  plebiscitu v roku 1946. 
Umrel v roku 1947 ako bezdetný, preto...

...sa vlády ujal i najmladší Konstantinosov syn Pavlos I., ktorý vládol v rokoch 1947-64

 Pavlosov syn Konstantinos II. bol posledným gréckym kráľom - v poradí šiestym
 z dynastie Glüksburgovcov, de jure vládol do roku 1973, kedy vojenská chunta nastolila 
republiku, de facto však iba do iba do roku 1967, kedy opustil Grécko.
Jeho manželkou je princezná Anne-Marie Dánska, najmladšia sestra 
dánskej kráľovnej Margrethe II.


 Španielska kráľovná Sofia, manželka Juana Carlosa I. 
 je najstaršou dcérou Pavlosa I. a prapravnučkou Christiana IX.

 Helena Grécka a Dánska 
Dcéra Konstantinosa I., v roku 1921 sa vydala za korunného princa Carla II. Rumunského
s ktorým sa v roku 1928 rozviedla. Za záchranu židovského obyvateľstva bola ocenená 
titulom "Spravodlivá medzi národmi"

Helenin syn Michal I.Rumunský  bol posledným rumunským kráľom, prvý raz nastúpil
na trón ako šesťročný v roku 1927, ale v roku 1930 ho zvrhol otec Carol II.
Druhý raz po viedenskej arbitráži v roku 1940, kedy Carola II. donútili abdikovať.
 V roku 1944 sa pokúsil zvrátiť osud krajiny štátnym prevratom, po nástupe 
komunistov v roku 1945 bol zbavený všetkých právomocí 
a v roku 1947 donútený abdikovať.

Irena Grécka a Dánska
Druhá dcéra   Konstantinosa I. sa v roku 1939 vydala za princa Aimona,
vojvodu z Aosty a Spoleta, ktorý bol v roku 1941, po vyhlásení ustašovského štátu
  "Nezávislé Chorvátsko", menovaný kráľom Tomislavom II. 
Reálne nedisponoval žiadnou mocou, v Chorvátsku 
nikdy nebol a titulu sa vzdal mesiac po talianskej kapitulácii v roku 1943.
V roku 1943 sa Irene narodil syn Amedeo, o rok neskôr boli obaja internovaní
v koncentračnom tábore v Poľsku, kde ich oslobodili francúzske vojská.
Aimon umrel v roku 1948 v Buenos Aires, Irena po dlhej chorobe 
v roku 1974 v talianskej Fiesole.


          Na záver ešte zmienka o štvrtom synovi kráľa Georga I. - Andreasovi. Napriek svojej rebelantskej povahe, ktorá mu komplikovala celý život, by bol pravdepodobne celkom splynul s históriou, keby sa na korunovácii Edwarda VII. v roku 1902 nebol zoznámil s Alice Battenbergovou, pravnučkou kráľovnej Viktórie. Alice bola krásna  fyzicky, ale hlavne duchom. Od narodenia trpela vrodenou hluchotou, napriek tomu sa s pomocou špecialistov naučila hovoriť anglicky,  nemecky a francúzsky a ešte pred svadbou i grécky.  Ovládala i posunkovú reč. Svadba princa Andreasa a Alice Battenberg v roku 1903 bola veľkým stretnutím potomkov britskej kráľovnej Viktórie a dánskeho kráľa Christiana IX. 

Andreas - princ grécky a dánsky
Narodil sa v roku 1882 v Aténach, umrel 62 ročný v Monte Carle
a pochovaný je na rodinnnom cintoríne pri paláci Tatoi v Aténach
 
          Z manželstva sa narodili štyri dcéry a jediný syn Philip, ktorý prišiel na svet v roku 1921 na ostrove Korfu, kde kráľovská rodina  po krátkom dočasnom návrate do Grécka žila.  V roku 1920 bola rodina z politicky nestabilného Grécka evakuovaná na britskom krížniku Calypso. Usadili sa na francúzskom vidieku, kde Alice pracovala v organizácii pre gréckych utečencov a čoraz viac podliehala náboženským predstavám. V roku 1930 jej bola diagnostikovaná paranoidná schizofrénia, ktorá ju na sedem rokov oddelila od dospievajúceho Philipa, ktorý bol v tom čase u príbuzných v Londýne a postupne si nachádzal miesto v britskej spoločnosti. 
          
h
 Alice Battenberg - matka vojvodu z Edinburghu.
Bola obdivuhodnou ženou, i napriek vrodenej hluchote ovládla
štyri jazyky a posunkovú reč. Celý život sa, i napriek ťažkej duševnej chorobe,
ktorá ju zachvátila po tragickej smrti jednej z dcér,
venovala dobročinnosti a práci pre Červený kríž. 

Alicinim želaním bolo spočinúť v krypte pravoslávneho kostola sv. Magdalény v Jeruzaleme,
kde boli jej ostatky v roku 1988 (takmer 20 rokov po smrti) uložené. 
V roku 1994 bola v Yad Vashem ocenená ako "Spravodlivá medzi národmi "
za záchranu rodiny vdovy Rachel Cohenovej, ktorú počas vojny v Aténach ukrývala 
a zachránila pred deportáciou do koncentračného tábora

Kostol je postavený v tradičnom ruskom štýle z bieleho pieskovca a zdobí sedem veží 
so zlatými kopulami. V rokoch 1885 až 1888 ho nechal postaviť ruský cár Alexander III.
na pamiatku svojej matky. Okrem Alice je v ňom pochovaná i Alexandrova teta
 veľkovojvodkyňa Elizaveta Fjodorovna, v roku 1918 umučená boľševikmi

          Počas II. svetovej vojny sa rodina doslova roztratila vo víre dejín. Alice žila v Aténach a pracovala pre červený kríž, Andreas ostal vo francúzskom Vichi,  zaťovia bojovali v nemeckej armáde, zatiaľ čo syn Philip slúžil v britskom námorníctve. Po vojne sa Philipovi podarilo získať britské občianstvo, odložil rodové meno Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburga a prijal meno matkinho otca Battenberg v  poangličtenej forme - Mountbatten. 20. novembra 1947 sa oženil s Alžbetou, korunnou princeznou britskou, po svadbe sa stal vojvodom z Edinburghu a vo februári 1952, po Alžbetinom nástupe na trón i britským princom.

Philip - vojvoda z Edinburghu, manžel britskej kráľovnej Alžbety II.
Narodil sa na ostrove Korfu ako grécky Princ Philippos
a rodičmi sú Andreas Grécky a Dánsky a Alice z rodu Battenberg

Dagmar 


Princezná Dagmar -  budúca cárovná Mária Fjodorovna

          Princezná Dagmar bola pôvodne zasnúbená s Nikolajom, najstarším synom ruského cára Alexandra II. Ten však v roku 1865 umrel na tuberkulózu. Rusko - dánsky sobáš bol tak trochu politickou kalkuláciou, takže zmena na následníckom poste neznamenala neprekonateľný problém. V roku 1866 Dagmar uzavrela manželstvo s mladším bratom, ktorý od roku 1883 vládol ako Alexander III. Sobášom konvertovala na pravoslávnu vieru a získala meno Mária Fjodorovna. Rodina ju volala “Minie“. Alexander III. sa zapísal do dejín ako konzervatívny autokrat.

Fotografia Minie a cároviča Nikolaja Romanova,
 s ktorým bola zasnúbená a ktorý umrel na tuberkulózu

         Cárovná Mária Fjodorovna bola Alexandrovi silnou a racionálnou partnerkou, ako jediná dokázala mierniť jeho despotizmus, i keď do politických záležitostí sa nikdy nemiešala.  Cárska rodina mala šesť detí, z nich syn Alexander umrel v dojčenskom veku, ale ani ostatní nemali v živote veľa šťastia.

Alexander III. a Mária Fjodorovna (Dagmar Dánska)

 Rodina Alexandra III. a Márie Fjodorovny
V cárskej rodine sa narodilo 6 detí : Nikolaj, Georgij, Xénia, Michail a Oľga.
Na fotografii chýba Alexander, ktorý umrel sotva ročný

          Najstarší syn Nikolaj II. Romanov bol posledným predrevolučným ruským cárom, ktorého vo februári 1917 donútili abdikovať, s rodinou bol deportovaný na Sibír, kde všetkých, vrátane ťažko chorého syna Alexeja, 17. júla 1918 v pivnici domu inžiniera Ipateva v Jekaterinburgu zavraždili napriek tomu, že abdikoval  a nebol  pre boľševikov žiadnou hrozbou. 

Nikolaj II. Romanov - posledný ruský cár

Britský kráľ Georg V. a Nikolaj II. boli bratancami
 
Nikolaj II. a cárovná Alexandra Fjodorovna (Alix von Hessen Darmstadt)
Rodina mala štyri dcéry a v roku 1904 sa narodil i vytúžený následník
Thyra 

 Mladučká princezná Thyra Dánska

          Thyra Dánska bola najmladšou dcérou Christiana IX. a prirodzene, i do jej sobáša sa vkladali veľké nádeje. Prvým nápadníkom bol holandský kráľ Vilhelm III., ktorý však bol o 36 rokov starší, takže k sobášu nedošlo. Sotva sedemnásťročná princezná sa však zamilovala do poručíka kavalérie meštianskeho pôvodu Vilhelma Friedemanna Marchera a vzťah neostal bez následkov. Thyra tajne porodila na zámku v Glücksburgu, dieťa adoptovali Rasmus a  Anna Marie Jørgensenovi z Odense. Poručík Marcher spáchal po konfrontácii s kráľom samovraždu. 

Thyra nestratila svoj šarm ani v zrelom veku,
v čase, keď v roku 1933 nečakane umrela mala byť na ceste
v Alexandrii so svojim ctiteľom grófom de There 

          Po tomto krušnom období poslali Thyru do Talianska, kde spoznala hannoverského korunného princa Ernsta Augusta von Braunschweig-Lüneburg, vojvodu z Cumberlandu - jediného syna hannoverského kráľa Juraja V. Touto svadbou sa Thyra stala vojvodkyňou z Cumberlandu a Teviotdale, vojvodkyňou von Brunswick-Lüneburg a členkou britskej kráľovskej rodiny. Bola tiež titulárnou hannoverskou kráľovnou, keďže ani jej svokor, který zomrel šesť mesiacov pred svadbou, ani manžel sa po anexii monarchie Pruskom nezriekli hannoverského trónu. 

       
...a jej manžel Ernst August von Braunschweig-Lüneburg

          Thyra s manželom odišla do azylu v hornorakúskom Gmundene, kde nechal Ernst August vystaviť reprezentatívny zámok. Umrel v roku 1923, Thyra o 10 rokov neskôr za nejasných okolností.


 Rodinná fotografia

Zámok v Cumberlande postavený v tudorovskom slohu v rokoch 1882-86 
sa stal exilovým sídlom vojvodu   
Ernsta Augusta von Braunschweig-Lüneburg a Thyry Dánskej  

Valdemar 

          Valdemar sa narodil ako najmladší zo šiestich detí Christiana IX. a jeho manželky Luisy Hessen - Kassel v zámku Bernstorff v kodanskej štvrti Gentofte. Spoločne s Thyrou, ako najmladší z detí Christiana IX., už boli vychovávaní ako kráľovské deti v paláci Amalienborg. Absolvoval vojenské vzdelanie, bol vášnivým námorníkom a zúčastnil sa niekoľkých expedícií.
      
Valdemar Dánsky  
Spokojný a vyrovnaný počas celého života. Postupne odmietal  
bulharský trón, na ktorý nakoniec so súhlasom mocností zasadol Ferdinand Coburg
a nórskym kráľom sa po obnovení samostatnosti krajiny v roku 1905 
stal jeho synovec Carl, ktorý vládol ako Haakon VII.
Najvyšší titul, ktorý dosiahol a zrejme s ním bol maximálne spokojný,
bola hodnosť admirála dánskej flotily

          V roku 1885 si vzal za manželku Máriu Orleánsku, vnučku  posledného francúzskeho kráľa Ľudovíta Filipa I. I táto svadba bola pravdepodobne motivovaná politickými špekuláciami, ale manželstvo bolo hodnotené ako šťastné. Vzhľadom na to, že manželia boli rôzneho vierovyznania, bolo vopred dohodnuté, že synovia budú vychovávaní v luteránskej viere a dcéry v katolíckej. 

          Podobne ako Vilhelmovi, i jemu boli postupne navrhnuté možnosti usadnutia na európske tróny. V roku 1877 mu cár Alexander III. ponúkol bulharský trón po Alexandrovi Battenbergovi, ktorý bol donútený abdikovať. Kvôli nepriateľským vzťahom Bulharska s Gréckom, pre Valdemara to znamenalo nepriateľstvo s bratom Vilhelmom (Georg I.), túto možnosť odmietol. Rovnako odmietol i ponuku stať sa nórskym kráľom - stal sa ním jeho synovec Carl. Valdemar sa celý život venoval námornej kariére. Napriek tomu, že to nezodpovedalo jeho statusu kráľovského princa, plne to vyhovovalo jeho vnútornému založeniu a životnej filozofii.

...a jeho manželka Marie Amélie Françoise Hélène d'Orléans
Marie bola považovaná za vtipnú a nekonvenčnú ženu.
S manželom zdieľala jeho záujem o námorníctvo,
ako prejav spolupatričnosti si na rameno nechala vytetovať kotvu.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Prírodné zaujímavosti Dánska

Z histórie Islandu....

Vianoce v Dánsku