Gotland


          Takmer uprostred Baltského mora, medzi Švédskom a Lotyšskom, leží najväčší švédsky ostrov Gotland, označovaný prívlastkom “Perla Baltu“. V stredoveku býval kvôli strategickej polohe významným strediskom obchodu a príčinou mnohých bitiek, dnes je vďaka miernej klíme, pozoruhodným historickým pamiatkam a prírodným zaujímavostiam obľúbenou destináciou Švédov i zahraničných turistov.

Gotland leží uprostred Baltu - na ceste do Lotyšska a Estónska

          Administratívny región Gotland tvorí hlavný ostrov a niekoľko podstatne menších ostrovov ako Fårö, Karlsöarna (Karlove ostrovy), Gotska Sandön a Östergarnsholm. Názov ostrova prešiel dlhou anabázou obmien, súčasná podoba je skrátením názvu písaného do roku 1920 ako Gottland - šťastná krajina.

Je najväčším švédskym ostrovom

            Rozloha Gotlandu je 2960 km2 a maximálnu nadmorskú výšku 83 metrov dosahuje Follingbohöjden. Počet stálych obyvateľov sa pohybuje okolo 60 tisíc, ale cez víkendy a sviatky sa ich počet zvýši takmer o polovicu - mnoho ľudí z pevniny má na ostrove víkendový dom a vracajú sa i Gotlanďania pracujúci mimo ostrova. Na ostrove sa hovorí gotlandčinou. 

V skutočnosti je to nádherný kus prírody výrazne zasiahnutý antropogénnou
činnosťou, ale, s výnimkou lomu a cementárne v Slite, nedevastujúcou

          Z geologického hľadiska je Gotland asi 400 miliónov rokov starou platformou. Tvorený je vrstvami silúrskych bridlíc a vápencových sedimentov bohatých na skameneliny, ktoré vznikali na dne tropického prvohorného mora, keďže Gotland sa v prvohorách potuloval kdesi okolo rovníka. Pobrežie je málo členité, na mnohých miestach lemované piesočnými plážami, na ktorých sa dajú nájsť vyplavené fosílie, iba západné pobrežie tvoria prudké útesy a v severnom i južnom cípe zas obnažené bizarné vápencové útvary známe ako raukar. Útesy poskytujú životný priestor pre početné hlučné vtáčie kolónie.  
   
Juhozápadné pobrežie ostrova, v pozadí Stora Karlsö

            Vegetáciu Gotlandu tvoria prevažne listnaté lesy, mierne zimy umožnili rast i teplomilnejších drevín a odpradávna tu má tradíciu pestovanie orechov a moruší. Na juhu ostrova sa dokonca nachádza i pár hektárov viníc. Vyskytuje sa tu viac ako 35 druhov z čeľade vstavačovitých (Orchideaceae) a v letnom období ostrov krášlia rozkvitnuté lúky hýriace tými najpestrejšími farbami.

Uprostred leta lúky hýria najrozmanitejšími farbami, vyskytuje sa tu 35 druhov rastlín
z čeľade vstavačovitých (Orchideacea)


Jeden z prvých jarných kvetov - pečeňovník trojlaločný (Hepatica nobilis)
 
          Na rozdiel od flóry je fauna ostrova druhovo málo rozmanitá. Najvyššie stavovce, ktoré tu môžete stretnúť, je stádo pôvodne voľne žijúcich russov - divokých poníkov, ktorí v súčasnosti žijú v uzavretej obore okolo rašeliniska Lojsta. Bežnými druhmi gotlandskej prírody sú len poľné zajace, bažanty, prepelice a líšky.
 
Gotlandspony je plemeno divoko žijúceho poníka známeho od preehistorickej epochy. 
Stavbou tela pripomína u nás chovaného huculskeho koňa.
Napriek tomu, že jeho výška nesmie prekročiť 130 cm, je pomerne silný.
Vyskytuje sa v rôznych farbách, najtypickejšia je červenohnedá.
S ich ochranou začali už v roku 1880, v súčasnosti žije divoké stádo 
v obore pri rašelinisku Lojsta. 


Chov gotlandsrussov v Kráľovskej obore pri Göteborgu 

          Vzhľadom na exponovanú polohu siaha história osídlenia ostrova do doby kamennej, čoho dôkazom sú artefakty z jaskyne na Stora Karlsö. Celý rad archeologických lokalít je zviazaných s dobou bronzovou, príkladom sú pohrebiská v Trullhalsare a Gålrume. Nálezy z doby železnej zas potvrdzujú vyspelosť obyvateľov ostrova a dokazujú, že mali kontakt s pomerne vzdialenými končinami.

Trullhalsar je pohrebisko zo 7. storočia, ktoré...

...pozostáva asi z 340 mohýl...

... pri dedinke Kräklingbo v centrálnej časti Gotlandu.

Gålrum je pohrebisko na východnom pobreží ostrova, pochádza z doby bronzovej
a nachádza sa na ňom 122 kamenných monumentov
zoskupených do tvaru piatich ruží a ôsmich lodí 
 
            Vo vikingskej epoche patril Gotland k najbohatším oblastiam Európy. Tunajší obchodníci sprostredkúvali obchod až s Novgorodom, kam vyvážali hlavne poľnohospodárske produkty. Kurióznym, ale nesmierne vyhľadávaným importným artiklom boli kožušiny z veveričiek, z ktorých sa šili zimné kabáty. O prosperite ostrova a bohatstve jeho obyvateľov svedčia viaceré nálezy pokladov z tohto obdobia, najväčší strieborný poklad Vikingov obsahoval až 14 tisíc mincí.

 Na Gotlande sa našlo niekoľko vikingských pokladov, ktoré sa nachádzajú v múzeu vo Visbi.
Tento bol nájdený pri kostole v Sundre a obsahoval strieborné mince
v hodnote 500 tisíc SEK. Žiaľ, skončil na numizmatickom čiernom trhu.


            V roku 1225 sa v lotyšskej Henrikovej kronike ako prístavné mesto nemeckých osadníkov prvý raz spomína strediskové mesto ostrova - Visby, ktoré bolo v tom čase významným hanzovým mestom. Žila tu početná nemecká menšina, ktorá bola lojálnejšia s Nemcami, než s ostatnou gotlandskou komunitou mimo Visby, čo vyvrcholilo občianskou vojnou v roku 1288. Nepokoje pretrvávali viac ako 70 rokov a ukončil ich až dánsky kráľ Valdemar IV. Atterdag, ktorý sa v roku 1361 vylodil na západe ostrova a pri Visby porazil zle vyzbrojenú armádu roľníkov, mesto vydrancoval a ostrov sa dostal pod nadvládu Dánska. Celkový úpadok ostrova zavŕšila niekoľkoročná morová epidémia, ktorá výrazne zdecimovala počet obyvateľov. 

Jedna z podobizní Valdemara IV. Atterdaga z fresky v kostole sv. Petra v dánskom Næstvede

Valdemar IV. Atterdag - dobytie Visby - litografia

 Kráľovská pečať Valdemara IV. Atterdaga
  
 Obraz Carla Gustafa Helquista z roku 1882 zobrazujúci požiar vo Visby 
po dobytí mesta Valdemarom IV. Atterdagom

            Temnou dobou v histórii ostrova je i obdobie, kedy sa tu po roku 1442 usadil detronizovaný panovník kalmarskej únie Erik Pomoranský, ktorý na Gotland dostal právo doživotného užívania. Z ostrova podnikal lúpežné výpravy po Balte, kde prepadal obchodné lode patriace väčšinou Hanze. Opustil ho až po útoku švédskych vojsk v roku 1449.

 Erik Pomoranský - adoptívny syn kráľovnej Margarethe I., 
ktorý v rokoch 1412-39 vládol Kalmarskej únii a po porušení
viacerých bodov zmluvy bol detronizovaný

            V 17. storočí bol hrad Visborg vo Visby základňou pirátov. Obchodné lode sa ostrovu čoraz viac vyhýbali a na začiatku 19. storočia význam Visby ako prístavného mesta celkom zanikol. Ostrov sa zmenil na rýdzo poľnohospodársku oblasť a renesancia nastala až s rozvojom cestovného ruchu na začiatku 20. storočia. 

Najstaršia známa veduta zobrazujúca hrad Visborg ...

...vchod do podzemných priestorov...

... do veže...

...k pôvodným hradbám postupne pristavovali obytné domy.

Hradby v severnej časti mesta z vonkajšej strany ...

...v niektorých častiach dosahujú výšku i päť metrov.

Divoká symbióza kameňa s bujnou vegetáciou uprostred leta ...

            Na Gotland sa dá dostať i letecky a auto, ktoré je na ostrove skutočnou  nevyhnutnosťou, keďže väčšina pozoruhodných zákutí  leží mimo hlavných trás, si môžete prenajať vo Visby. Oveľa výhodnejšie je však priviezť sa trajektom. Možnosti sú dve - z Nynåshamnu alebo z Oskarshamnu. My sme na Gotland cestovali zo Štokholmu, výhodnejšia pre príjazd  bola dlhšia trasa z Nynåshamnu, na ostrove sme pristáli za necelé 3 hodiny. 

Trajekt v Nynåshamne - cesta na Gotland trvá takmer tri hodiny.
Z ostrova na pevninu sme sa vracali do južnejšieho ležiaceho Oskarshamnu,
cesta však bola len málo kratšia

          Vhodné ubytovanie je dostupné v tzv. vandrarhemoch - sieti hostelov alebo v súkromí, takže sme si už z Kodane zarezervovali ubytovanie v chatke na severovýchodnom pobreží. Kľúče, podrobné informácie a mapu sme si vyzdvihli po vylodení v informačnom centre vo Visby. Miesto, kde sa chatka nachádzala, bolo na mape označené krúžkom. Sledujúc navigáciu, neomylne nás vedúcu po prázdnej hlavnej ceste na sever, sme si nelámali hlavu nad akýmkoľvek problémom. Navigácia fungovala do okamihu, kým sme sa neocitli takmer v cieli - v riedkom borovicovom lesíku pretkanom spleťou najrôznejších ciest a cestičiek. Koordináty - krúžok na mape a popisné číslo chatky, sa však pre prístroj ukázali ako nedostatočné a hľadanie domčeka sa zmenilo na dobrodružnú bojovú hru. Miestni obyvatelia boli dobrosrdeční, ale nad krúžkom len bezradne krútili hlavami a číslo nepoznali. Po hodinovom blúdení, keď sme mali zjazdené vari všetky cesty v SV časti ostrova, sme za obrovským stohom slamy odbočili na poľnú cestu, ktorú sme predtým nezbadali a po kilometri sa pred nami konečne objavila vytúžená perníková chalúpka. Bol veľký piatok, domáci, ktorých sme vôbec nespoznali, nám na privítanie nachystali veľkonočnú výzdobu a pečivo. Za oknami sa zotmelo, došli sme práve včas. 

Perníková chalúpka uprostred borovicového lesa v SV cípe ostrova

            Gotland je miestom s podmanivou prírodou i množstvom pozoruhodných historických pamiatok. Nachádza sa tu viac ako 95 zachovaných stredovekých kostolov a sakrálnych zrúcanín, ale i pozoruhodné prírodné výtvory na pobreží i vo vnútrozemí. Oboje je možné objavovať nekonečnými potulkami, my sme na spoznanie ostrova mali naozaj málo času - len tri dni.

             V SZ časti ostrova sa nachádza Lammelunda-grotterne - jaskyňa, ktorú v roku 1948 náhodne objavili dvaja zatúlaní školáci. Je najväčšou atrakciou ostrova, keďže krasový fenomén v severnej Európe nie je bežný. 

 Jeden z vchodov do Lamelunda - grotterne prezrádza podzemná riečka

Výzdoba Lammelundy je v porovnaní s jaskyňami Slovenského krasu málo výrazná,
v severnej Európe je krasová výzdoba  vzácnosťou a  považovaná je za výnimočnú.          Na ostrove je len málo vodných plôch, pozoruhodným ekotopom je plytké jazero s mokraďami pri Tinsgtäde, uprostred ktorého sa zachovali zvyšky kolovej pevnosti Bulverket z 10. - 11. storočia. Obec sa pýši i kostolom z 13. storočia s najvyššou vežou na ostrove.   

Schematické nákresy kolovej pevnosti


 Tingstäde Kyrka s najvyššou kostolnou vežou na ostrove


            V dedinke Bunge sa nachádza kostol zo 14. storočia s podstatne staršou vežou, ktorá slúžila na obranu pôvodného, pravdepodobne ešte dreveného kostola. O jej obrannej funkcii svedčia  diery od oštepov v severnej stene. Steny Bunge Kyrka zdobia fresky zo začiatku 15. storočia zobrazujúce teutonskych rytierov bojujúcich proti meklenburským pirátom, ktorí Gotland obsadili koncom 14. storočia a za zmienku stojí vápencová pokladnička a krstiteľnica, ktoré pochádzajú z 13. storočia. 

Bunge Kyrka - SV pohľad...

...pozoruhodný mohutný podporný múr dotvára západné priečelie kostola s vežou...

...južný ranogotický portál...

 
...interiér kostola - na severnej stene freska zobrazujúca boj teutonskych rytierov
proti meklenburským pirátom...
 
...a kamenná krstiteľnica z 13. storočia.

          S kostolom susedí Bungemuseet - najväčší švédsky skanzen, ktorý v roku 1917 zriadil miestny učiteľ Theodor Erlandsson. Azda najcennejším exponátom sú štyri obrazové kamene z 8. storočia.

Domy dokumentujú roľnícke usadlosti z celého ostrova...

...v 17. až 19. storočí ...

...najcennejším exponátom sú 4 rytinami zdobené kamene...

...z 8. storočia.

            Pri pohľade na mapu mi napadá, že výrok “všetky cesty vedú do Ríma“ by mohol mať pôvod i na Gotlande. Uprostred ostrova sa totiž nachádza dedinka s poetickým názvom Roma, v ktorej v roku 1164 cisterciáni, po vzore materského kláštora vo Fontenay, založili Roma Kloster, ktorý sa rýchlo stal náboženským centrom celého Pobaltia. Po reformácii v roku 1530 skončil spustošený v rukách dánskej koruny, materiál postupne rozoberali na iné stavby a v súčasnosti sa zachovalo len niekoľko zaklenutých priestorov s úžasným “genius loci“, ktoré sú využívané ako scéna pod šírym nebom počas letných Shakespearovských slávností.
 
Z pôvodného cisterciánskeho kláštora sa po reformácii zachoval len kostol...

...slúžiaci ako stajňa a od roku 1822 ako vojenský sklad.

Zvyšky obvodového muriva i jednotlivých miestnosti,...

...ktoré sa v historickom sa areáli zachovali, ...

...tiež fragmenty pôvodného lancetového...

... i prostého románskeho okna svedčia o monumentálnosti objektu.

V týchto priestoroch sa odohrávajú divadelné predstavenia letných slávností

V interiéri sa zachovalo i pár neumelých zdobných detailov

Dlažba pôsobí dojmom interiéru - počas slávností býva loď zakrytá


Roma Kyrka

Celkový pohľad na kostol

Vstupný portál v južnom priečelí chrámovej lode

Vchod do sakristie

Rozeta v západnom priečelí kostola


...a ešte pár pozoruhodných kostolov v severnej časti ostrova...

Rute Kyrka

Lärbro Kyrka

 Stenkyrka

Hörsne Kyrka


Visby

            Strediskovým mestom ostrova je Visby, od roku 1995 zaradené do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pomerne zachovalé historické jadro s príjemnou atmosférou obkolesujú impozantné, takmer 4 kilometre dlhé a miestami až 5 metrov vysoké stredoveké hradby s mnohými vežami, jednou z nich je i Kruttornet (Prašná veža). Na hradby sú nalepené malebné, stále obývané domčeky. Visby má neopakovateľnú malomestskú atmosféru  vyvolávajúcu reminiscencie na zašlú stredovekú slávu ostrova. 

Okolo hradieb...


  Kruttornet

            Centrum mesta tvoria dve paralelné ulice Storagatan a Mellangatan a najrušnejšou časťou plnou obchodíkov a kaviarničiek je Stora Torget (Veľké námestie). Ulice i námestie sú husto poprepájané spleťou úzkych dláždených uličiek, v ktorých sa dodnes zachovali domy zámožných obchodníkov. 


Uličkami Visby...
Vo Visby je niekoľko stredovekých zaklenutých ulíc
 
 Burmeisterska huset
Hans Burmeister bol zámožný obchodník z Lübecku v 17. storočí...

...a dom vedľa neho je najkrajšou ukážkou hrazdených domov vo Visby

 


          Zvláštny kolorit mesta dotvárajú rozvaliny stáročných románskych a gotických chrámov. Ruina chrámu Sv. Kataríny z 13. storočia vytvára tajomnú kulisu Stora Torgetu v južnej časti. Nemenej pôsobivá ruina chrámu sv. Nicolaia bola pôvodne súčasťou dominikánskeho kláštora založeného v roku 1228 a za obeť padla útoku lübeckých vojsk v roku 1525. Rozvalina chrámu sv. Ducha bola súčasťou rovnomenného kláštora a pozoruhodná je svojim osembokým pôdorysom. Poslaním rádu sv. Ducha (Helgeandstiftelserna) bola starostlivosť o chudobných a chorých. 

Ruina chrámu St. Karin z 13. storočia

...ktorého základy položili františkánski mnísi v roku 1233...
  ...pozoruhodný ranogotický portál...
...presbytérium so zachovanými oknami i zvyškami kružby...

...a pozoruhodne zachované rebrá kostolnej lode...

...s piliermi s jednoduchými tanierovými hlavicami...
..i kompaktnými soklami.

Ruina chrámu St. Nicolaia
...časť západného priečelia...

...pokus o celkový pohľad...
Chrám bol súčasťou dominikánskeho kláštora založeného v roku 1228 
a  je jedinou pamiatkouna jeho existenciu. Sv. Nicolai bol patrónom námorníkov.

Ruina kostola Helge And

Ruina kostola Helge And (Sv. Ducha) sa vďaka osembokému pôdorysu 
radí k najpozoruhodnejším sakrálnym pamiatkam na Gotlande...

... bola súčasťou nemocnice pre chudobných, ktorí sa do kostola dostávali
priamo z horného podlažia.

Domkyrkan Sta Maria

Katedrála bola dokončená v roku 1225 a bola kostolom nemeckých obchodníkov
a ako jediný stredoveký kostol vo Visby neleží v ruinách

Majestátne východné trojosové priečelie kostola, na ktoré sú po stranách
nalepené dve štíhle veže, mohutná veža so zvonicou uzatvára hlavnú loď zo západu

Celkový pohľad na južný portál

...lomené gotické okno s kružbami a prútmi v severnom priečelí...

...južný portál v detaile...

Plastika Panny Márie pri vstupnom portáli

            Druhou najväčšou komunitou na Gotlande je mestečko Slite na východnom pobreží ostrova. Jeho význam narástol až v 19.storočí s rozmachom námornej dopravy, dnes mu však dominuje cementáreň, ktorá si z krajiny ukusuje riadne sústa vápenca a výrazne poznamenáva jej vzhľad. Okolie mesta i pobrežia zdobia nádherné zvetrané skalné útvary.

Pohľad na lom pri cementárni v Slite...

 
..strašidelnejší už môže byť iba v hmle...

Bizarné zvetrané vápencové útvary okolo Slite a Kyllaji
            Severne od Gotlandu sa trajektom cez Fårösund dostanete na ostrov Fårö. Ostrov pôsobí malebne a takmer exoticky, do roku 1998 tu bol cudzincom zakázaný vstup, keďže bol súčasťou severogotlandského vojenského priestoru. Možno práve to bol jeden z dôvodov, prečo sa na Fårö v roku 1960 usadil známy švédsky režisér Ingmar Bergman s manželkou Ingrid von Rosen. Bergman, ktorý tu natočil exteriéry pre viacero svojich filmov, bol významnou osobnosťou švédskeho kultúrneho života a na ostrove sa pod jeho záštitou každoročne konali podujatia spojené s filmovou tvorbou. Bergman umrel 30. júna 2007 a pochovaný je s manželkou Ingrid na odľahlom mieste ostrova.

Trajekt cez Fårösud sa nazýva Nina a na ostrov vás prevezie za 8 minút
Ingmar Bergman (1918-2007) bol jedným z najvýznamnejších svetových režisérov 
svojej epochy a takmer 50 rokov svojho života prežil na ostrove

Usadlosť, ktorú obýval. Nájsť ju vôbec nie je jednoduché...

...podobne ako jednoduchý hrob - miestni obyvatelia i po smrti lojálne poskytujú
Bergmanovi to, čo na izolovanom ostrove so zložitým prístupom hľadal :
bezpečie, pokoj a azyl

            Fårö je nesmierne pozoruhodnou enklávou s vlastnými tradíciami i jazykom. I keď je od Gotlandu vzdialený len pár sto metrov, sotva po osemminútovej plavbe dorazíte do úplne odlišného prostredia. Na ostrove pokrytom nízkymi borovicovými lesmi, mokraďami, vresoviskami a rašeliniskami sa na každom kroku stretnete s pasúcimi, voľne sa pohybujúcimi ovcami. Celé severozápadné pobrežie lemujú podivuhodné vápencové útvary raukar známe ako Langhammars a Digerhuvud. 

          Nasledujúce fotografie zobrazujú pozoruhodné útvary na severozápadnom pobreží ostrova Fårö a nepotrebujú významnejší komentár :

Langhammars a Digerhuvud          Na severnom okraji ostrova sa nachádza piesočná duna Ullahau a v najvýchodnejšom cípe ostrova stojí stále funkčný 30 metrový maják Fårö Fyr. Zhruba uprostred ostrova nájdete jediný kostol na ostrove - Fårö Kyrka, ktorého interiér zdobia votívne obrazy z rokov 1618 a 1767, kazateľnica, oltár a krstiteľnica.

Fårö Kyrka
...jednoduchý vstup...

...dôsledne strohý interiér vidieckeho luteránskeho kostola - a v lodi nesmie chýbať loď...

Prostý pôsobivý oltár z dielne zručného miestneho umelca...

...podobne i kazateľnica.

Fårö Fyr

          Na západnom pobreží Fårö sme našli i tento nádherný veterný mlyn

          Trajekt na Fårö nie je spoplatnený, je pokračovaním hlavnej cesty č. 148 medzi Fårösundom a dedinkou Broa a v budúcnosti sa uvažuje o premostení úžiny.

 

Komentáre

 1. Krasne. Chytilo ma to za srdce. Lebo:

  Ako dieta som u babky casto pozerala na zrucaninu klastora sv. Katariny (mam po nej meno), co sa cnela nad dedinou a tie Vase obrazky mi ju pripomenuli.

  Okrem toho ostrov je "blizko" Lotysska, ktore uz roky tuzim navstivit, lebo tu mam priatelku, s ktorou si dopisujem este zo socialistickych cias.

  A mam rada taku "krasu", aku ste nafotili.

  Tak mozno raz...

  Katarina

  A nebudete verit, ako som sa na Vas blog dostala. Ta moja priatelka sa vola Vizbulite, co je vlastne kvietok, ktory sa u nas vola pecenovnik. A hladala som si jeho obrazky.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Som rada, že Vás text potešil... vďaka Hepatice :)

  OdpovedaťOdstrániť

Zverejnenie komentára

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Prírodné zaujímavosti Dánska

Z histórie Islandu....

Vianoce v Dánsku