Malmö


            Juhozápadný výbežok Švédska - polostrov Skåne (Scania), býval až do uzavretia roskildského mieru v roku 1658 súčasťou Dánskej monarchie. Je prirodzené, že historické reálie celej oblasti sú úzko späté s Dánskom, na čom sa v nemalej miere podpísala  i excentrická poloha polostrova vzhľadom k hlavnému mestu. Výrazná prirodzená hranica  v  podobe morskej úžiny nikdy nebola prekážkou na cezhraničnú spoluprácu medzi obomi krajinami, ich hospodárske i spoločenské dianie bolo vždy úzko prepojené, čo sa ešte viac umocnilo premostením Øresundu v roku 2000. 

 Vyústenie Øresundsbroenu pri Malmö

          Na  švédskej strane Øresundu a v bezprostrednej blízkosti pobrežia sa nachádzajú tri mestá, ktorých históriu i vzhľad ovplyvnila práve poloha pri strategicky významnej úžine, ktorá je vstupnou bránou do Baltského mora a tento fakt sa prejavil i  na ich architektúre, ktorá reflektovala polohu i obrannú funkciu miest.

Situačná mapa západného pobrežia polostrova Skåne

            Južnou bránou do Øresundu je správne stredisko provincie Skåne - Malmö. Leží pri pobreží úžiny a s takmer 300 tisíc obyvateľmi je tretím najväčším mestom (po Štokholme a Götteborgu) vo Švédsku. Dáni ho vnímajú ako satelitné mesto Kodane, Švédi zas ako bránu do Európy a po premostení úžiny Øresundsbroenom centrá oboch miest delí sotva hodina cesty autobusom. Malmö je významným prístavným a priemyselným mestom Švédska, ale je tiež mestom s očarujúcim historickým jadrom s množstvom architektonických skvostov doby minulej a estetikou nezaostávajú ani moderné stavby súčasnosti. 

Pohľad na novú štvrť Västra Hamnen s Turning Torsom, ktorá vznikla na 
mieste starého prístavu a priemyselnej štvrte

            Malmö (pôvodný názov mesta bol Malmhaug, čo v preklade znamená “hromada štrku“) bolo založené okolo roku 1275 ako opevnené prístavisko v majetku lundského arcibiskupstva. Poloha mu predurčovala významné postavenie v Dánskom kráľovstve, v ktorom bolo druhým najväčším i najvýznamnejším mestom,  ale bolo i obľúbeným trhovým centrom nemeckej Hanzy. V rokoch 1527-29 sa Malmö stalo jedným prvých švédskych miest, ktoré konvertovali na luteránsku vieru. Po uzavretí roskildského mieru v roku 1658 ako súčasť Skåne pripadlo švédskej korune. Dáni sa ho ešte raz v roku 1677 pokúsili vybojovať, ale po mesačnom obliehaní to vzdali. Po pripojení Malmö ku švédskemu kráľovstvu sa mesto dostalo na perifériu záujmu. Úpadok zavŕšila Severná vojna začiatkom 18. storočia, v dôsledku ktorej  sa výrazne znížil počet obyvateľov a  morová epidémia v roku 1728. Oživenie nastalo až s vybudovaním moderného prístavu a železničného koridoru po roku 1800, do konca 19. storočia sa z Malmö stal jeden z najväčších prístavov na svete a poskytoval zamestnanie väčšine obyvateľov v meste a okolí.

Budova hlavnej stanice v Malmö

             Symbolom mesta je pevnosť Malmöhus, ktorú v roku 1434 v južnej časti mesta nechal postaviť kráľ Erik Pomoranský. Fortifikácia mala chrániť mesto i vstup do úžiny pred útokmi z mora. V priebehu 15. storočia bola bojmi natoľko poškodená, že v roku 1525, počas panovania Frederika I., musela byť komplexne obnovená. V roku 1530 bol dokončený centrálny palác,  nádvorie bolo obohnané trojpodlažnou fortifikáciou a do hradu sa  vstupovalo zo západného predhradia.  

 Pohľad na Malmöhus z vtáčej perspektívy
 
 
Pevnosť po komplexnej obnove v roku 1530 tvoril len centrálny palác, 
trojpodlažná fortifikácia a mohutná juhozápadná veža

          V rokoch 1537-40 bola na príkaz Christiana III. dobudovaná vodná priekopa a obohnaná bola vonkajšou hradbou so štyrmi mohutnými rohovými vežami. Zámok bol dokončený v roku 1542 a až do roskildského mieru v roku 1658 bol rezidenciou dánskych kráľov. V 18. a 19. storočí slúžil ako väzenie a po rozsiahlej rekonštrukcii v roku 1932 tu bolo zriadené Malmö Museum. Jeho rozsiahle zbierky podrobne dokumentujú archeologický, etnografický či umeleckohistorický vývin regiónu, ale i históriu remeselnej výroby v Malmö i južnej časti Skåne. Malmöhus je najzachovalejším švédskym renesančným zámkom. 

Malmöhus je i v súčasnosti obklopený funkčnou vodnou priekopou...

 ...vstupná brána do areálu pevnosti, v pozadí presklený vchod do priestorov múzea...

... a juhozápadná bašta.

Zachovalý hradného mlyna sa nachádza za hradbou a vodnou priekopou

            Väčšina pamiatok Malmö je sústredená v jeho kompaktnom, kanálom ohraničenom, historickom jadre, v ktorom sa snúbia noblesné budovy v štýle holandskej renesancie s hrázdenými stavbami i sviežimi, secesiou pretvarovanými meštianskymi domami či palácmi. Málokde sa tak výrazne prejavil vplyv modernej funkcionalistickej architektúry ako v tomto excentricky situovanom meste na pomedzí severu a kontinentálnej časti Európy. Centrum sa dá podrobne prebádať pešky a bez obáv, že zablúdite.

Mapa centra, historické jadro je zreteľne vymedzené kanálom,
severne od centra sa nachádza prístav a hlavná stanica

Pohľad na centrum zo západu

Podoba mesta na rytine z roku 1580 - tvorilo ho len historické jadro chránené kanálom
a vľavo sa nachádza pevnosť Malmöhus
 
            Najpôvabnejšou časťou centra je námestie Stortorget, ktoré v 16. storočí nechal vybudovať vtedajší starosta Jörgen Kock. Jeho dominantou je Rådhuset (radnica), postavená v roku 1546 v štýle holandskej renesancie, v 19. storočí prestavaná Helgom Zettervalom. Ukážkou holandskej renesancie je i Kock hus - dom, ktorý v roku 1525 nechal postaviť Jörgen Kock pre svoju rodinu a vedľa radnice sa nachádza Rezidenset - rezidencia hajtmana z polovice 18. storočia. 

Rådhuset  - budova postavená v roku 1546 v štýle holandskej renesancie 
so stavebnými úpravami z 19. storočia z dielne Helgeho Zettervala .

Ukážkou holandskej renesancie je i Kock hus 
- dom, ktorý pre svoju rodinu v roku 1525 nechal postaviť Jörgen Kock
 
Čelná fasáda

Podobizeň Jörgena Kocka 
Jörgen Kock bol dánsky politik nemeckého pôvodu, bol starostom Malmö a správcom mincovne 

Vedľa radnice sa nachádza Rezidenset - rezidencia hajtmana z polovice 18. storočia

          V priamom susedstve Stortorgetu sa nachádza Lilla Torg so zachovanými hrázdenými domami Diedenska huset zo 17. storočia a Faxeska hus z 18. storočia, v ktorom mala sídlo vinárska spoločnosť Faxom & Sons, čo pripomína vínny strapec v štíte. Pozoruhodnou stavbou z červených a šedých tehál je prekrásny renesančný dom Flensburska huset, ktorý nechal postaviť významný mešťanosta Söffren Christensen. Jeho epitaf sa nachádza v Sankt Petri Kyrka, kde je pochovaný.

 Thottska huset - jeden z najstarších domov v Malmö z 16. storočia, ktorého interiér je zdobený 
nástennými maľbami. Dom v roku 1558 nechal postaviť bohatý mešťan 
Tage Totti a jeho manželka Else Ulfstand...
 
...hneď vedľa stojí Diedenska huset, ktorý pochádza zo 17. storočia 

Faxeska hus z 18. storočia,...

...v ktorom sídlila vinárska spoločnosť Faxom & Sons, 
čo pripomína vínny strapec v štíte

 Vchod do Faxeska gården označený dobovým vývesným štítom

Pozoruhodnou stavbou z červených a šedých tehál je renesančný dom
Flensburska huset, ktorý nechal postaviť významný mešťanosta Söffren Christensen

 Hedmanska gården (Hedmanská farma) - hrázdený dom na Lilla Torg...

...nikomu nenapadlo farmársky dom uprostred centra mesta zbúrať...

...a reštaurácia na nádvorí.

Budova mestskej lekárne - Dietriechska Apoteket, jednej z najstarších na svete.
Privilégium na prevádzku od Frederika II. získal nemecký lekárnik Dietriech v roku 1571. 
Keď v roku 1831 vznikla nová lekáreň a ako jej emblém použili orla,
Dietriechs Apoteket premenovali na "Lejonet apoteket" a ako emblém použili leva.
Koncom 19. storočia nový majiteľ John Tesch renesančný palác i lekáreň 
prestaval a fasáda dostala novú, čo najnápadnejšiu podobu. 


Interiér s pôvodným zariadením 


            V Malmö sa nachádza niekoľko sakrálnych pamiatok. Výraznou podobnosťou upútajú Sankt Pauli Kyrka z roku 1882 a Caroli Kyrka, ktoré projektoval architekt Emil Langlet inšpirovaný najstaršími sakrálnymi stavbami, v ktorých sa kazateľ prihováral veriacim zo stredu chrámu. Sankt Pauli Kyrka z roku 1882 stojí mimo historického jadra na ulici Kungsgatan a postavený bol zo žltých tehál na pôdoryse pravidelného šesťuholníka s centrálnou vežou, ktorá je obklopená dvanástimi subtílnejšími vežičkami. Symbolika nikoho nenechá na pochybách, že zobrazujú Ježiša s apoštolmi. Podobný orientálny charakter má i Caroli Kyrka, ktorú vo východnej časti centra nechali postaviť nemeckí prisťahovalci v roku 1880. 

 Sankt Pauli Kyrka z roku 1882 
 Caroli Kyrka, ktorú si v roku 1880 nechali postaviť nemeckí prisťahovalci 
  
            Najvýznamnejšou sakrálnou pamiatkou je Sant Petri Kyrka z konca 14. storočia, ktorá stojí  neďaleko Stortorgetu. Postavená bola na mieste staršieho kostola z 13. storočia, ktorý v novej stavbe zanikol. Súčasná podoba kostola pochádza z 19. storočia, kedy kostol prešiel rozsiahlou rekonštrukciou pod vedením profesora Bruniusa z univerzity v Lunde. Rekonštrukciou boli zničené staré drevené dekorácie v interiéri, poškodené boli náhrobné kamene v podlahe kostola a zbúraná bola južná sakristia. 


Súčasná podoba Sankt Petri Kyrka

Litografia zobrazujúca podobu kostola pred rokom 1850,
kedy bola po požiari zbúraná južná sakristia

            Sant Petri Kyrka je trojloďová bazilika s priečnou loďou postavená v štýle severskej tehlovej gotiky. Exteriér zaujme pozoruhodným systémom oporných oblúkov po obvode presbytéria. Budova je veľmi citlivo vyvážená - protikladom v podobe štíhlej pseudogotickej veže so strechou v tvare osembokého ihlanu so stupňovitými štítmi je polkruhová apsida s vencom kaplniek. V roku 1747 bola k apside pristavená i sakristia.
Ihlanovitú strechu so štítmi dostala veža až pri prestavbe na konci 19.storočia...

...rovnako i pseudogotický portál...

...a stupňovité štíty bočných lodí.

Južné priečelie baziliky

            Čistým a harmonickým dojmom pôsobí interiér kostola. Jeho mobiliár tvorí 15 metrov vysoký renesančný oltár, ktorý je najväčším dreveným oltárom v severnej Európe. Na jeho výrobe pracovalo v rokoch 1608-11 niekoľko remeselníkov pod vedením nemeckého sochára Hendricha Könnickeho, ústredný oltárny obraz namaľoval nemecký maliar Peit Hartman.

 Hlavná loď Sankt Petri Kyrka

15 metrov vysoký renesančný oltár, ktorý je najväčším dreveným oltárom v severnej Európe

          Rovnako nevšedným dojmom pôsobí i kazateľnica z roku 1599 vyrobená z čierneho mramoru a pieskovcové reliéfy na zábradlí zobrazujú výjavy zo života Krista. 

Kazateľnica je vyrobená z čierneho mramoru a pieskovcové 
a reliéfy na zábradlí zobrazujú výjavy zo života Ježiša

          Na stenách hlavnej lode je niekoľko umelecky cenných epitafov, všetky pochádzajú z obdobia po roku 1600. Patria významným rodinám pochovaným v hrobkách kostola. 

Epitafy významných rodín na stenách kostola

Kamenná náhrobná doska z roku 1560

          V sakristii kostola je uchovávaná knižnica "Dringenbergska Liberiet" s cennými zväzkami zo 16. storočia a uložené sú v nej  i vzácne fragmenty bohato vyšívaných stredovekých textílií. 

Knižnica s cennými zväzkami zo 16. storočia

Ručne zhotovené tapisérie


           Dôkazom, že Malmö je multikulturálnym a tolerantným mesto je synagóga z roku 1903, postavená  podľa projektu Johna Smedberga a mešita s dvoma minaretmi z roku 1983.

Synagóga z roku 1903 postavená v maurskom štýle podľa projektu Johna Smedberga

Mešita s dvomi minaretmi bola dokončená v roku 1983

          Stavebná konjunktúra posledných rokov priniesla i odvážne prvky kozmopolitných vplyvov, typickou ukážkou je Västra Hamnen (Západný prístav), kde po asanácii starej priemyselnej štvrte dostala priestor moderná invenčná architektúra s unikátnymi exkluzívnymi obytnými komplexmi a nákupnými centrami. Ako obrovský výkričník sa medzi nimi vyníma Turning Torso - veľkolepý zakrútený 190 metrov vysoký mrakodrap ma nábreží, ktorý nezriedka býva zahalený v tajomnom opare.

Västra Hamnen


Turning Torso - veľkolepý zakrútený 190 metrov vysoký mrakodrap

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Prírodné zaujímavosti Dánska

Z histórie Islandu....

Vianoce v Dánsku