Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu marec, 2011

Prírodné zaujímavosti Dánska

Obraz
          Písať o dánskej prírode je hotová avantúra. Ľadovcom abradovaná a antropogénnou činnosťou výrazne zasiahnutá  platforma  na prvý pohľad neposkytne podobné uspokojenie, akým býva  virtuálne objatie s nórskymi fjordmi či ľadovcami. Napriek tomu, keď sa s ňou zoznámite bližšie, dokáže  nepoznaným  spôsobom pohladiť dušu a dajú sa tam nájsť skutočne pozoruhodné zákutia.             Dánska krajina v priebehu posledného tisícročia prekonala mnoho radikálnych premien, ktoré sa premietli  dokonca i do kartografického zobrazovania povrchu. Obyvatelia bojovali s nepriateľom najsilnejším, s prírodou. Kilometre pobrežia boli spevnené hrádzami a následne vysušované.  Kvôli  pôde boli spájané malé ostrovy do väčších celkov. Rukou človeka bol zasadený vari každý strom, keďže pôvodné lesy boli v minulosti kvôli využívaniu pôdy vyrúbané.   Ostrov Bornholm                Dánsko sa rozprestiera na Jutskom polostrove a priľahlých ostrovoch v Severnom a Baltickom mori. Naj