Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu november, 2012

Od Þingvelliru po Snæfellsnes

Obraz
                                            Najdôležitejším miestom islandských dejín je Þingvellir. Nachádza sa na  riftovej ryhe Almannagj á medzi eurázijskou a severoamerickou litosf é rickou doskou, ktorá je v tejto časti Islandu najzreteľnejšia. V roku 930 tu bol založený Alþing - najstarší parlament na svete. Þingvellir bol dostupný zo všetkých vtedy existujúcich osád, široká pláň v lone zasnežených vrcholkov pri najväčšom islandskom jazere Þingvallavatn poskytovala dostatočný priestor na zhromaždenie osadníkov a reliéf zas výbornú akustiku pre ľudové zhromaždenie. Alþing sa schádzal v čase letného slnovratu a osadníci tu riešili obchodné či právne spory, uzatvárali manželstvá, ale vykonávali i popravy odsúdených. Tu bolo v roku 1000 vyhlásené kresťanstvo za štátne náboženstvo, v roku 1930 sa zišlo viac ako 30 tisíc ľudí na oslave tisícročnic e od jeho založenia a 17. júna 1944 bol práve na tomto historickom mieste ohlásený vznik Islandskej republiky. Neexistuje mi