Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu apríl, 2011

Lund

Obraz
            Asi 30 km severne od Malmö leží takmer 80 tisícové univerzitné mesto Lund. Je jedným z najstarších miest vo Švédsku, založený bol okolo roku 990 kráľom Svenom I. a je i sídlom diecézy. Podoba Lundu na litografii zo 16. storočia            Osídlenie oblasti v prehistorickej dobe je doložené archeologickými nálezmi v lokalite Uppåkra, južne od Lundu, ktorá sa nachádza uprostred úrodnej oblasti, samotné mesto bolo postavené neskôr a zo strategických dôvodov na úpätí masívu Romelåsens, ktorý ho chránil zo severu a z juhu bol nedostupný vďaka  rozľahlým mokradiam.  V archeologickej lokalite Uppåkra prebieha výskum, ktorý by mal potvrdiť  existenciu rozľahlého hradiska Vykopávky prebiehajú so severskou presnosťou a pod nepremokavým stanom  Ukážky nálezov úlomkov keramiky     Amulet zobrazujúci boha Odina a zlatý pliešok s podobizňou muža      Fiktívna rekonštrukcia pohanského chrámu v Uppåkre             Okolo roku 1100 boli v Lu

Malmö

Obraz
             Juhozápadný výbežok Švédska - polostrov Skåne (Scania), býval až do uzavretia roskildského mieru v roku 1658 súčasťou Dánskej monarchie. Je prirodzené, že historické reálie celej oblasti sú úzko späté s Dánskom, na čom sa v nemalej miere podpísala  i excentrická poloha polostrova vzhľadom k hlavnému mestu. Výrazná prirodzená hranica  v  podobe morskej úžiny nikdy nebola prekážkou na cezhraničnú spoluprácu medzi obomi krajinami, ich hospodárske i spoločenské dianie bolo vždy úzko prepojené, čo sa ešte viac umocnilo premostením Øresundu v roku 2000.    Vyústenie Øresundsbroenu pri Ma lmö           Na  švédskej strane Øresundu a v bezprostrednej blízkosti pobrežia sa nachádzajú tri mestá, ktorých históriu i vzhľad ovplyvnila práve poloha pri strategicky významnej úžine, ktorá je vstupnou bránou do Baltského mora a tento fakt sa prejavil i  na ich architektúre, ktorá reflektovala polohu i obrannú funkciu miest. Situačná mapa západného pobrežia polostrova