Kostol sv. Albana          Anglikánsky kostol sv. Albana sa nachádza v pokojnom prostredí Churchillovho parku na konci ulice Amaliegade, pri vstupe do kodanského Kastelletu. V jeho bezprostrednej blízkosti, takmer ako kulisa, stojí vari najkrajšia kodanská fontána - Gefionina,  zobrazujúca mýtický príbeh o vzniku ostrova Sjælland, na ktorom sa Kodaň nachádza. Legenda hovorí, ako švédsky kráľ Gylfi dovolil normanskej bohyni panenstva a poľnohospodárstva Gefion, manželke legendárneho dánskeho kráľa Skjølda, ktorý bol synom Odinovým, odniesť zo Švédska taký kus zeme, aký unesie. Múdra Gefion premenila svojich štyroch synov na volov, s ich pomocou odorala kus zeme a v Øresunde, kde ho položili na vodu, vznikol ostrov Sjælland. Na prázdnom mieste vo Švédsku zas vzniklo jazero Mälaren.

 Gefionina fontána na začiatku Langelinie

Bohyňa Gefion a jej štyria synovia premenení na volov

          Kostol dostal meno po sv. Albanovi, prvom britskom mučeníkovi, ktorý počas prenasledovania kresťanov, sám bol ešte pohan, skryl vo svojom dome kňaza a vydal sa namiesto neho. Albana nechali zbičovať a popravili ho, čo sa udialo v roku 304.

Podobizeň sv. Albana

          Prvá britská komunita sa v Dánsku usadila v Helsingøri začiatkom 16.storočia. Menej početná skupina žila i v Kodani a ich snahou bolo konať liturgiu vo vlastnej viere. Absolutistický panovník Frederik III. však v roku 1665 uzákonil luteránstvo ako štátnu cirkev. V priebehu druhej polovice 18. storočia bolo udelených niekoľko výnimiek a v roku 1834 anglikánsky zbor v Kodani už slúžil bohoslužby v prenajatých priestoroch. Až Frederik VII. ústavou z roku 1849 konečne zaručil náboženskú slobodu aj pre ostatné vierovyznania. V roku 1853 bol zostavený výbor na získanie prostriedkov na výstavbu nového anglikánskeho kostola, podarilo sa to až v roku 1864, keď sa princ z Walesu, budúci kráľ Edward VII., oženil s dánskou princeznou Alexandrou, dcérou Christiana IX. Princezná chcela urobiť niečo pre svojich nových krajanov v Dánsku a od dánskeho ministerstva vojny získala atraktívny stavebný pozemok pred vstupom do Kastelletu - kodanskej pevnosti. Úspešnosť vyjednávania pravdepodobne ovplyvnila skutočnosť, že rok predtým bol v Kodani vysvätený nový pravoslávny chrám.

Pohľad na kostol od Langelinie

           Základný kameň kostola bol položený 19. septembra 1885 za prítomnosti Alexandry,  princeznej z Walesu a ďalších členov kráľovskej rodiny. Autorom projektu je sir Arthur Blomfield, jeden z najvýznamnejších anglických architektov 19. storočia, prezident Architektural Association, ktorý navrhol viacero kostolov po celej Británii. Realizáciou stavby bol poverený Ludvig Fenger, ktorý býval blízkym spolupracovníkom staviteľa Ferdinanda Meldahla. Po necelých dvoch rokoch bol kostol dokončený a 17. septembra 1887 aj vysvätený. Čo je však zaujímavé - zvon pre kostol sv. Albana  bol dokončený až v novembri a tak v deň slávnostnej vysviacky sa z kostolnej veže ozýval zvon vypožičaný.
 Pohľad na kostol od Amaliegade 

          Kostol sv. Albana opäť nie je  štandardným dánskym kostolom. Netypický vzhľad mu vštepil práve Arthur Blomfield, ktorý ho naprojektoval v štýle anglickej viktoriánskej gotiky, s typickými vysokými lomenými oknami a špicatými klenutými oblúkmi v chrámových lodiach. Ako stavebný materiál bol použitý alandský vápenec a na nárožiach je bosáž z bieleho mramoru z lomu vo Fakse.  Bridlicové strešné tašky vyrobili v Broseley v grófstve Shropshire (Británia). Celkovo impozantný vonkajší vzhľad dotvára štíhla veža prilepená k západnému priečeliu hlavnej lode a na jej južnej strane sa nachádza vstupný portál.
 
K západnému priečeliu je prilepená štíhla veža, jej bridlicová strecha je členená troma radmi vikierov

Vstupný portál

           Neobvyklé dispozičné riešenie má i interiér kostola. Subtílnu hlavnú loď pretína  priečna, ktorá vznikla len minimálnym rozšírením priestoru pred presbytériom. Interiéru dominuje mohutný neogotický oblúk oddeľujúci presbytérium, vytiahnutý z jemného bieleho mramoru z Faxe. Severná časť priečnej lode je oddelená arkádou s hladkými stĺpmi s tanierovitými  hlavicami, stropné klenby sú obložené tmavým drevom. 

Interiér kostola je skutočne veľmi komorný. Záber je urobený od krstiteľnice pri vchode

          Väčšina mobiliára, ktorý je vzhľadom na komorný interiér kostola veľmi skromný, pochádza od rôznych donátorov. Finančné prostriedky na oltár, kazateľnicu a krstiteľnicu poskytla firma Doulton & Lambeth - anglická spoločnosť na výrobu kameniny a porcelánu. Krstiteľnica je umiestnená pri vchode do kostola, aby sa podľa starého zvyku nepokrstené dieťa nedostalo do kostola. 
 
 Kameninová krstiteľnica pri vchode do kostola  

Hlavný oltár a v pozadí vitrážové okná
        
Organ vyrobila firma  J.W. Walker & Sons, ktorá ho v roku 1966 i renovovala. 
Umiestnený je na južnej stene chrámu  na úrovni zvýšenej podlahy. 

 
Na stenách visia pamätné tabule Edwarda VII.a princeznej Alexandry, 
ktorí sú považovaní za zakladateľov kostola

          Slávnostná vysviacka kostola v roku 1887 sa konala s nebývalou slávou. Zúčastnil sa jej nie len samotný kráľ Christian IX. a kráľovná Luise, ale i britský kráľ Edward VII., ruský cár Alexander III.a grécky kráľ Georg I. Pompézna účasť významných európskych monarchov na v skutočnosti tak bezvýznamnej udalosti nebola náhodná, vyplývala z rodinných pomerov Christiana IX., na európskych kráľovských dvoroch označovaného prívlastkom "svokor Európy".


Súvisiaci článok : Christian IX. - svokor Európy

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Prírodné zaujímavosti Dánska

Z histórie Islandu....

Vianoce v Dánsku